Био эмийн машин

  • BR Series Bio-reactor

    BR цувралын Био реактор

    Дотоодын хүний ​​вакцин, амьтны вакцин, генийн инженерчлэл, моноклональ эсрэгбиемийн олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Лабораториос туршилтын болон үйлдвэрлэлийн хүртэлх бүхий л хугацаанд бактери, мөөгөнцөр, амьтны эсийн өсгөвөрийг тоног төхөөрөмжийн уусмалаар хангах боломжтой.