Цэвэрхэн вандан сандал

  • CJV Series Clean Bench

    CJV цувралын цэвэр вандан сандал

    Цэвэр вандан нь ажлын талбайн зуун түвшний цэвэр орчныг бүрдүүлж өгөх бөгөөд туршилтын зүйлүүдийг бохирдуулахгүйн тулд ажлын хэсэгт туршилтын зүйлийг ажиллуулж болно. Бүтээгдэхүүний хамгаалалт шаардагдах өргөн хүрээний хэрэглээнд цэвэр вандан сандлыг ашигладаг. Анагаах ухаан, эрүүл мэнд, шинжлэх ухааны туршилт, цахилгаан бараа, нарийн багаж хэрэгсэл, хөдөө аж ахуй, хүнс болон бусад салбарууд.