VHP ариутгал

  • VHP Sterilization

    VHP ариутгал

    Устөрөгчийн хэт исэл тархсан BDS-H цувралд устөрөгчийн хэт исэл хийг ариутгагч ба ариутгалын бодис болгон ашигладаг. Хязгаарлагдмал орон зай, хоолойн гадаргуу, тоног төхөөрөмжид хийг ариутгахад тохиромжтой.